Frída podstoupila test colorpoint

Frída je čistě homozygotní.......nemá bílý gen,.....více ........z testu :    O nás